تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - شـــــــقایق جونم مبالکـــــــه ✿
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

شـــــــقایق جونم مبالکـــــــه ✿

پنجشنبه 12 دی 1392 02:45 ق.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami

سیـــــــلوووم

امروز شایدم دیروز

چون از ساعته 12 گذشته میـــــــشه

دیروز ینی ولی چون من از دیـــــــروز

تا امروز ینی از ساعتـــــــه 7 شب

ک دوستم از خـــــــاب بیدارم کرد

تا الان نخابیدم پ بـــــــرا من میشه

امروز دیروز میـــــــشه امروز

دیروز امروزم  میشه پارســـــــال

چی گفدم اصـــــــــــــــــــــن ؟

خو بروین ادامه ک ی جشنـــــــه حصابی داریم

ینی با حصاب کتاب ن ن با حصاب دفدر اصن بی خی خی

خخـــــــخ

سوکی = امی

امی = ها ؟

سوکی = چرا چراغو خاموش کردی

امی = چون ک زیرا بر رفد

سوکی = پ چرا یخچال روشنه

امی =  اصن بیا بریم قایم شیم تو تاریکی من همین جا چش میزارم توبرو گم شو خو ؟

سوکی = نع ن ن من نمیرم گم شم دیگه کی میاد پیدام کنه عاخه

امی = تو برو گم شو من پیدات موکونم

سوکی = خو اگه پیدام نکردی اونوق میمیرم از گمشدگی

امی = ن باو نمیمیری فقد اسمت میشه سوکی برو گمشو

سوکی = اوه
ـــــوی خو رفدم

امی = آورین

چن دیقه بعد

سوکی = من اوم
ـــــدم

امی چراغو روشن میکونه

- سورپرایز تفدل
ـــــت مبالـــــک

سوکی = ویییییی عزیزم تو از کوجا میدونسی من تفلدمه

امی = خودت بم گفدی

سوکی = برحال ممنان

حالا بریم وسط قر بدیم

رقص پنگوئن شکلک ها     مایکل جکسون رقص شکلک ها  کارلتون رقص شکلک ها- آآآ مایکل جکسون اینجا چ موکوله برحال اغشال نره برقص ی شب هزار ش نموشه
چ قد میرقصن بده مکروفونو یک
ـــــم بخونیم


امی = عجب رسمیه رسمه زمونه

سوکی = امی تفلده منو خراب نکول

امی = ای باو باعش

امی = 

happy  birthday to you


سوکی = خعلی ممنان آجی

امی = تفلد تفلد تفلدت موبالک میخای کیکو ببینی ؟

سوکی = یس معلومه ک موخام

امی = ب من چ برو از تو یخچال وردار بخور

سوکی = باع
ـــــش

امی = ن صب کن خودم بیارم هیجانش بیشتره

س
ـــــه سوت بعد


- اینم کیکت

سوکی = اوخییییی نازی فوووووت

امی = ای وای چرا فوت کردی ؟

سوکی = خو هر کی تفلدش باشه باید شمعو فوت کنه

امی = ن این شم نبید بمبه اتم
ـــــیه

سوکی = ج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم ؟

ب
ـوووووووووووووووووم

همه خونه ترکید رو سرشون :|

 
دوستای لاکی : نفر تفلدشو تبریک میگن شما لطف دالی :)
آخرین انگولک: پنجشنبه 10 بهمن 1392 01:16 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30