تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - قسمت 2 داستان عشق شکلاتی
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

قسمت 2 داستان عشق شکلاتی

یکشنبه 4 اسفند 1392 10:07 ب.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان عشق شکلاتی ،

میسی از لئو و مادیس ک نظرا رو کامل کردن

حالا برین ادامه همون روزه اول نظرا پر شد ولی خو دیه چیزی ب مخم نمیرسید

نظرا رو ب 2018 برسونین برا قسمته بعد

تفلد تموم شد و سم و می و تالیا و الیسا و تایلی و پدی و بولین رفدن خونشون وبقیه شون همونجا موندن

( مگه خودتون خونه زندگی ندارین )

امی = بچه ها من پیتزا میخــــــــــام

نیکل = الان ی پپرونی واست سفارش میدم

امی = آخجـــــــــــــــــون البته وظیفته ها

ولی پیتزا فروشیه گف باید خودتون بیاین نصفه شب کسی واستون پیتزا نمیار ( کصافط )

تاف = نوبته کیه ؟

صوفیا = امرو نوبته امیه

کیم = امی برو بخر

امی = نچ نچ نچ یکی از شما ها باید برین

نیکل = چ پرو اصن بیاید رای گیری کنیم خوفه ؟

امی = ن بده

لاورتا = هر چی تو بگی ک نمیشه

امی = میشه اصن باوش رای گیری کنین ببینم چی میگین

نیکل = خو کیا موافقن امی بره پیتزا بخره ؟

امی =

همه = مـــن

امی = نمک نشناسا من با همتون قهلم

کیم = امی لوس بازی درنیار آبرومو بردی زود برو پیتزا بخر

امی = عاخه من پول ندارم

تاف = ما بت پول میدیم تو برو بخر خو

امی = عاخه من میترسم

نیکل = از دسته تو کچلم کردی


امی = تو ک مو داری

کیم رف دهنه امیو گرف

کیم = اصن کی موافقه ده بی سی کنیم این تنها راهیه ک میشه امیو خفش کرد

بقیه = باوش

نیکل = ده بیس سی چل پنجا شص هفتاد هشتاد نـــــود ..... صـــــد افتاد رو امی

امی = مامــــــــــــــان جووونم

نیکل = مجبوری بری

امی = اگه یه دزد اومد گف این دخدره خوشگله کیه بعد اومد منو دزدید چی کار میکنین ها ؟

کیم = هیشی از دستت راحت میشیم

امی = نخیرم همتون بدونه من هیچین

صوفیا = امی پاشو دیه خستم کردی

امی = باوش من میرم لباسمو عوض کنم بعدم میرم حموم بعدم میرم نت بعدم میرم بازی میکنم

بعدم میرم پیتزا میخرم البت پول ندارما

لئورا = اوووووووه اصن پیتزا نخاسیم

نیکل = امی دیگه داری خستم میکنی بچه ها پول بدین دستش بعدم بیرونش کنین زود

نامردا هم دس شدن ب زور امی بدبختو بیرونش کردن

امی = اصن اگه من با شما حرفیدم دوستایه نیمه راه

پیشه لاک پشتا

لئو = استاد خاهش میکنیم بزارین بریم بالا

مایکی = تولوخودا

دان = لدفــــا

راف = منم میخام برم

استاد = نه

دان = و بله ؟

استاد = نـــــــه

دان = و بلــــــــــــه ؟

استاد با چوبش یکی کوبوند تو کله دانی

- نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مگه کری بچه

مایکی = اگه بزارین من برم بالا واستون کلی کیکه کرم درس میکونما

استاد = خب کسی ساعت نداره ؟

راف = ساعته 11 شبه استاد

لئو = راف ؟ تو ساعت داری ؟

راف = ن باو تو خونه ساعت هس اونجاس دیه

لئو = آهـــا

استاد = خب حالا ک شبه پ موتونین برین

لاک پشتا = هورااااااااااااااااااااا

استاد = ن نمیتونین برین

لاک پشتا = ای بابا

استاد = میتونین برین

لاک پشتا = هوراااااااااااااااااا

استاد = ن ن ن نمتونین برین

مایکی = عه استاد اسکلمون کردی بریم یا نریم د

استاد = پووووف باعش برین فقد اگه دیر کنین خودتون میدونینا

لاک پشتا = هورااااااااااااااا چشم قول میدیم زود بیایم

بعد پریدن ک برن

استاد = پسرا ! اون بالا نرین دسشویی چون ک دسشوییاش کثیفه

لاک پشتا = استــــــــاد

استاد = اممم چیزه موفق باشین پسرانه من

لاک پشتا رفدن بالا همینطور از رو ساختمونا میپریدن و میرفتن اینور و اونور ک یهو ....

پیشه امی

امی داش میرف ک گوشیش زنگ خورد

- شی کارم دالی کیم ؟

کیم = چیزه چ قد پول ورداشتی ؟

امی = چمدونم ولی زیاده بابا من خودم تاجر این مملکتم ناسلامتی

کیم = آها خو گفدم مراقب باشی اونجا دزد زیاد هس

امی = چیزه کیم من میترسم

کیم = برو بابا بچه سوسول تو از چی نمترسی ؟ ها ؟

یهو دو تا دزد ک لباس مشکی و شلواره راه راهی پوشیده بودن از پشته دیوار اومدن بیرون

- واااااااااااااااااو چ سورپرایزی یه دخدر ک کلی پول همراشه ببینم کوچولو اینجا چی کار میکنی ؟

امی هنو گوشیو قط نکرده بود

کیم = این صدایه کیه ؟

امی = د....ز......دا

کیم = چی دزدا ؟؟ دزد از کوجا امد اصن ؟

دیگه کیم صداییو هیشی نشنید دو سه بار ب گوشی امی زنگید ولی جواب نمیداد

رف بقیه رو خبر کرد و همشون رفدن بیرون تا برن امیو پیدا کنن

پیشه لاک پشتا

مایکی = بچه ها اونجا رو ببینین اونا دارن اون دخدره خوشگله ک اون پایینه رو عضیت موکونن

راف = اوووخی بیچاره ب ما چ عاخه

مایکی = من میرم نجاتش بدم

راف = تو هم همش قهرمان بازی در بیار دختر ب چش ندیده

دان = راس میگیا اون تا جالا کلا اصن عادم ندیده

لئو = خودتونم ندیدین

راف = تو هم عادم ندیدی

این 3 تا داشدن با هم دعوا میکردن اصن خبرشونم نشد مایکی اون پایینه

دان = مایکی پایینه

راف = از دسته این بچه بزن بریم

مایکی دزدا رو انقد زد ک خودشون فراری شدن تا لئو و راف و دان رسیدن دیه همشونو له کرده بود

امی = وییییی ملسی تو جونه منو نجات دادی


مایکی = وظیفه بود

امی = چیزه من نمتونم ببینمت میشه بیای تو نور ؟

مایکی زیره نور چراغ اومد

لئو و راف و دان پشته دیوار وایساده بودن مایکیو نیگا میکردن

راف زد تو کلش

- خاک تو سرش عادما نباید ما رو ببین

امی تا مایکیو دید جیغ زد

- آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ هیولا میخاد منو بخوره کمک یکی کمک کنه

مایکی = وایسا لدفا ... لدفا صب کن مـ ...من هیولا نیسم لاک پشت ... لاک پشتم

امی غش کرد مایکی گرفتش

لئو و راف و دانم اومدن اونجا

راف یه پس کله ای ب مایکی زد

همون موقه بچه ها رسیدن اومده بودن دنباله امی همشون

- آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ هیولـــــــــــــــــــــــــــــــــادوستای لاکی : نظرا بالایه 2018
آخرین انگولک: سه شنبه 13 خرداد 1393 08:19 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30