تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - قسمت 3 داستان عشق شکلاتی
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

قسمت 3 داستان عشق شکلاتی

سه شنبه 20 اسفند 1392 11:27 ب.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان عشق شکلاتی ،
سیلوم

میدونم خعلی دیر شد

داستانو نوشته بیدم حال نداشم بیام بزارمش

چون خعلی دیر شد 700 تا نظر بدین واس قسمته بعد


دانی = امـممم حالا چ کنیم ؟

لئو = چمدونم

راف = همش تقصیره مایکیه

مایکی = الکی تقصیره من ننداز

استلا = تولوخودا قول بدین ما رو نخورین

مایکی = من گوشته ترش نمیخورم

استلا = هوی وزغ حواست باشه چی میگیا

لئو = لاک پــــشت

نیکل = میگما کی موافقه فرار کنیم ها ؟

کیم = پ امی چی ؟

راف = امی کیه ؟

لئو = همون دخدره ک پیشه مایکیه دیه

دانی = خو صب کنین الان دوستتون ب هوش میاد ببرینش خونتون

کیم = راسی شوما فک نمکنین یه کوشولو خلین ؟

مایکی = بهـــله

دانی = خل عمته

کیم = من عمه ندارم

مایکی = ب روح اعتقاد داری ؟

کیم = نع تو روحه خودت 

یهو امی ب هوش میاد

-
آآآآخ سردرد گرفدم اینجا چ خبره ؟

مایکی = سیــلوم

امی = آآآآآآآآآآآآآآآآ همون لاک پشتــــه

بعد فرار کرد رف پیشه بقیه

مایکی = لاک پشت ک ترس نداره

امی = برو اونور بو لاک پشت میدی

مایکی = بو لاک پشت ک خوبه

امی = ن خوشم نمویاد از بو لاک پشت

مایکی = اغشال نَــره

امی = اصن لاک پشت بو نداره اسکلت کردم


مایکی = مقــسی ادکلن تو ام بوش خوفه

امی = من ک ادکلن نزدم

مایکی = خو گفدم ی تنوعی بدم دیه

امی = نیازی نی تنوع بدی


لئورا = خب برحال دیه ما باس بریم

دانی = تشریف داشدین ی چای در خدمت باشیم حداقل

لئورا = مسخـره

دانی = من خعلیم باهوشم مسخره چیه

لئورا = واقعــا من عاشقه باهوشام

دانی = چی فرمودید ؟

لئورا = عه چیزه من گفدم راحت با هر کسی دوس نمیشوم

دانی = اووووووو ن باو


لئو = ببشید اسمتون چی بود ؟

نیکل = بـ...ـا منی ؟

لئو = آره

نیکل = نیـ ... کل

لئو = اسمه قشنگی داری

نیکل = میسی اممم چیزه تا حالا ندیده بودم حیوون حرف بزنه

لئو = حیوون جد آبادته

نیکل = جد آباده خودته

لئو = ما لاک پشتایه جهش زاییم عیــزم

نیکل = واااااو اصن من موندم چرا ای شکلی شدی ؟

لئو = داسدانش مفصله  بعدا واسه تو و دوسدات تعریف میکونم خب میای بریم پیشه استادم ؟

نیکل = استادت کیه ؟

لئو = استادمون هامانتو یوشی اسپلینتر هس یه موش جهش یافته البته اسی یا استاد صداش کنینم

اغشال نداره


نیکل = خدا ب دادمون برسه یه جهش یافته دیــه


راف = شما 3 تا چقد میحرفین بستونه

کیم = خستم کردیــن

راف = دقیقا

کیم = مخم پوکید


راف = عینه من


کیم = سرم درد گرف


راف = منم


کیم = من فردا میخام برم دماغمو عمل کنم

راف = آآآآآ

کیم = دیدی کم اووردی

استلا = لدفا خفه شین

ادی = آره بی زحمت


امی = من خفه نخاهم شد

استلا = چ غلطا


امی = نفهم من هیش وق غلط نمکنم

استلا = بی خی خی بچه ها بیاین بریم

نیکل ، کیم ، لئورا ، امی = نــــع

لاک پشتا = تولوخودا بیاین بریم خونه ما جونه مامانتون

استلا = ن حال نَرم

لئورا = حاله تو غلط موکوله نداشته باشه

استلا = فهمیدی چی گفدی اصن ؟

لئورا = ن

لاورتا = خو فک کنم بریم بهتره

استلا = باوش موتونین برین

امی = از اولشم نیازی ب اجازت نداشیم

بعد رفدن تویه خونه لاک پشتا تو فاظلاب .....
دوستای لاکی : نظرا بالا 700
آخرین انگولک: سه شنبه 13 خرداد 1393 07:20 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30