تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - قسمت 7 داستان عشق شکلاتی
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

قسمت 7 داستان عشق شکلاتی

یکشنبه 3 فروردین 1393 07:50 ب.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان عشق شکلاتی ،

چ زود گذاشما

اسکارلی میسی ک کامل کردی

اسکارلت خو ب جز تالیا ی اسمه دیه ک ژاپنی یا کره ای باشه

هستی توئم ی اسمه ژاپنی بوگو

البت اگه نمودونین خودم 2 تا اسمه باحال مودونم

نظرا بالایه 1020

بپر ادامه

راسی من الان بهتون سخت نمیگیرما ب جاهایه حساس برسه زیاد موکونم
نزدیک بود بخوره تو صورتش ولی ب صورتش خورد تو موهاش و یه تیکه کوچیک از موهاش نارنجیه مایل ب قرمز شد

همه =

راف = چـ.. ــچطو این کارو کرد ؟

امی موهاشو گرف و با تعجب نیگا کرد

کیم دسکششو ورداش و رف پیشه امی

کیم = امی من خودم میخاسم بت بگم

امی هیشی نگف

کیم = امی ببشید

امی = اغشال نداره آبجی

دان = ولی چطو این کارو کردی ؟

کیم چن ثانیه ب دستش نگا کرد بعد گف =

خب راستش وقتی ک من و امی بچه بودیم اممم ساله 2005 ......

بعد همه ماجرا رو واسشون تعریف کرد

نیکل = ک این طو

امی = پ چرا من هیشی یادم نمیاد ؟

کیم = گفدم ک ذهنتو پاک کردن

راف = کاش منم از این نیرو ها داشتم

مایکی = اگه تو داشتی تا الان من مرده بودم

راف = دقیقن

امی = کیم من مــ..ن باید ی اعترافی بکنم

کیم = چ اعترافی ؟

امی = منم از این نیرو ها دارم

همه =

امی بلن شد بعد تمرکز کرد بعد غیب شد و بعده یک صدمه ثانیه پشته سره نیکل و لاورتا ظاهر شد

بعدم تند دوید ک هیشکی نمیتونس ببینتش

نیکل = خب منم ی نیرو دارم

بعد چشاشو بست و میله ای ک جلوش بود رو خم کرد

همه =

لئورا = خب حالا ک همتون نیروتونو گفدین منم بگم دیگه

دان = بسم الله شما ها دسته آواتارو از پشت بستین

لئورا بلن شد و رف تو اتاقه دانی بقیم رفدن دمبالش ببینن چیکا میکنه

لئورا تخته خابو رو دستش بلن کرد بعدم چرخوند

دان = لئورا بزارش زمین میشکنه

همه =

تاف و لاورتا بازم ب هم نیگاکردن

تاف = خدایا خودت ب مام نیرو بده

لاورتا = خخخخخخخ

امی = تازه اون دوتا ب کنار بنده چن تا نیرو دیم دارم

کیم = واقن ؟

امی = هاها پ چی

بعد ب نیکل اشاره داد ک بیاد جلو

امی چشاشو بست لباسه نیکلو تغییر داد

نیکل تعجب کرده بود ب لباسش نیگا کرد

- وااااااو بم میادا
 
لئو = تو همه جوری خوشگلی

نیکل = عه وا میسی خوشگلی از خودتونه

مایکی = لئو کچل کجاش خوشگله

راف = والا بلاخره ی حرفه درس زدی داداشی
 
مایکی =

امی = خب حالا نیگا اینجا رو نیگا

بهد پرواز کرد رف بالا ولی زود افتاد پایین

مایکی گرفتش

امی = میسی

مایکی = خاهش

امی = یادم رف بگم من تازه فمیدم از ای نیروها دارم برا همین اگه یکی بید ک یادم میداد بیتر میشد

کیم = همنطو ک اون آقاهه گف روزه تفلده 12 سالگیت فهمیدی

امی = کدامین آقاهه ؟

کیم = امی من چن بار برات تریف کنم

امی = 1000 بار

کیم = خفهدوستای لاکی : نظرایه بالا 1020
آخرین انگولک: سه شنبه 13 خرداد 1393 07:21 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30