تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - قسمت 8 داستان عشق شکلاتی
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

قسمت 8 داستان عشق شکلاتی

سه شنبه 5 فروردین 1393 05:42 ب.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان عشق شکلاتی ،
سیلوم

برو ادامــه

عاغا خابم مویاد برو حال نــدارم

هعــــــی خودا

نظرا رو بالایه 1900 تا بوکولین


نیکل = مثه این ک یادتون رفده بریم خونه

کیم = خب دیگه بریم

مایکی = استاد اجازه هس من با امی برم ببرمش خونشون

استاد = مگه خودش پا نداره

امی = اصن من ک نگفدم بیاد خودش میگه ب من چ

استاد = موتونی بری

مایکی = مقسی

لئو = منم با نیکل برم ؟

استاد = عاره برو

دان = پ منم لئورا رو ببرم خونشون ؟

استاد = توئم برو

راف = کیم بریم

استاد = رافائل بدونه اجازه من هیچ جا نمیری

راف = استـــــاد

استاد = زهره مار

راف = خو اجازه هس منم برم ؟

استاد = ن مایکی امی و کیمو میبره خونشون تو بری ک چی

مایکی = والا ، از دستت راحت میشیم

کیم = استاد بزارین بیاد دیه

استاد = باش تو هم برو

راف = خو

بعد همشون رفدن

لاورتا و تافم رفدن بالا

لاورتا = میدونم الان میگی کاش ساکا اینجا بود

تاف = دیدی نگفدم

لاورتا = تو دلت ک گفدی

تاف = برحال ب زبون نیووردم

لاورتا = بی خی خی بریم بستنی بخوریم

تاف = الان ؟

لاورتا = پ ن پ من ی دوستی دارم بستنی فروشی 24 ساعته داره

تاف = واو چ حوصله ای داره

لاورتا = را بیفت

تاف = خو

پیشه نیکل و لئو

نیکل = خونمون اینجاس

لئو = خعلی نزدیکه

نیکل = لئو اون اتاقه ک بالکن داره تو طبقه دوم میبینی ؟

لئو = ملومه ک میبینم

نیکل = خو اون اتاقه منه هر وق میخاسی منو ببینی بیا اونجا

لئو = هر وق بیام اغشال نداره ؟

نیکل = هر وق خاسی بیا

لئو = تو هم هر میخاسی منو ببینی بیا تو خونه ما

نیکل = اوکی حالام زود برو تا کسی ندیدتت

لئو = بای

نیکل = بای

پیشه دان و لئورا

دان = لئورا اینجا رو

لئورا = کجا رو ؟

دان = اینجا رو نیگا کن

لئورا = آخییییی چ پیشی نانازی

دان = ن منظورم اینه ک چششو نیگا کن روش یه چیزیه

لئورا = خب ک چی

دان = خب ببین شاید ی چیزه جالبی باشه
 
لئورا = ب من و تو چ عاخه

دان = خب میخاسم بگم تو نگهش میداری یا خودم ببرمش خونمون تا ببینیم اون چیه ؟

لئورا = تو ببر شاید وحشی باشه

گربه = میو میــــــــــــــــــــــــــــو
 
دان = اوکی من میبرمش خونه

لئورا = خونمون اینجاس فلن بای

دان = بای

پیشه راف و کیم و مایکی و امی

امی = پام درد گرف

مایکی = میخای بغلت کنم ؟

امی = عاره

راف = مایکی بزارش زمین

مایکی = ب تو چ پاش درد گرفته از بس را رفده خو

کیم = امی مایکی خل بازی بسه

راف = کیم ولشون کن خلن دیه

امی = خل جد آبادته

مایکی = مگه راف جد آباد داره ؟

امی = عاره دیه بابایه بابایه بابایه استاد اسپلینتر میشه جد آباده راف کیف کن چ قد باهوشم

مایکی = ینی جد آباده منم میشه

امی = ولی جد آباده تو خل نیس چون راف خله جد آبادشم خله

مایکی = آهــا

راف = دیگ ب دیگ میگه ماهی تابه رژیمی

کیم = مگه تو دیگی ؟

راف = بابا اصن بیخی ضرب المثل بود

کیم = رسیدیم

امی = رسیدیمو رسیدیم کاش زودتر میرسیدیم

کیم = بای رافی

راف = بای کیــم

امی = بابای مایکـی ژونم

مایکی = بابای امی ژونم

خب تا اینجا همه چی ب خوبی پیش رفته ..... 

ساکورا = رئیس اونـ ... اون الان موضوع رو میفهمه
 
مالیگنوس = چی  ؟ از کی موضوع رو میفهمه ؟

ساکورا = از دیروز ، روزه تولدش

مالیگنوس = ولی هنوز قوی نیست درسته ؟

ساکورا = همینطوره قربان

مالیگنوس = خوبـــه !

دوستای لاکی : نظرایه بالایه 1900
آخرین انگولک: سه شنبه 13 خرداد 1393 07:27 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30