تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - قسمت 10 داستان عشق شکلاتی
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

قسمت 10 داستان عشق شکلاتی

شنبه 13 اردیبهشت 1393 10:15 ب.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان عشق شکلاتی ،

سیلووووووووم

ببشید بنده بازم نبیدم کلـــی امتحان دارم عاخـــه

مگ همه مثه تو بیکـــارن ؟ ها ؟


خو بذگریم امتحانه تیزهوشانم هیژدهمه بدخ شدم رف ولی من اول میشم

البته اه آخر د

راسی میخام واس تفلده 1 سالگیه وبم وبو ببــــرم رو هوا  همتونم دعوتین

خو دیه میسی اسکارلی ژوونم ک روزه اول نظرا رو تکمیلوندی

قبول نی ک فقد ی نفر نظر بده مگه بقیه عادم نیسن

این دفه بالایه 4000 تا

پیشه تالیا و لاک پشتا :

تالیا = پسرا حالا بشینین

مایکی = اجزه ؟

تالیا = بگو

مایکی = واس چی بشینیم ؟

تالیا = چون ک میخایم تمرکز کنیم

مایکی = آهــا

بهد نشستن

تالیا = پسرا درس تمرکز کنین ، حالا چیزی ک تو ذهنتون میادو توصیف کنین

لئو = من دو نفرو میبینم دارن باهم میجنگن یکی پوستش آبیه کم رنگه یکی خاکستری

تالیا = خوبـــه

راف = من ... خودمو میبینم ! عه ن حالا کیمو میبینم حالا مایکی حالام امی عه وا حالا لئو بازم عوض شد

نیکلو میبینم ... بازم عوض شد دانی ... لئونارو ! حالا دوباره اه اول خودم اومدم !

تالیا = راف خل شدی دانی تو چی میبینی

دانی = من یه دولفین میبینم داره تو آب شنا میکنه   ..... خسته شدم چرا غرق نمیشه اههههه

تالیا = اینم بی سروته بود

مایکی = من یه پپرونی آمریکایی با پنیره اضافه میبینم البــته مهم تر از همه قارچ و فلفل نداره

تالیا = مایکی بهتره خفه خون بگیری برات متاسفم

بهد ادامه داد = خو تا اینجا ک فقد ماله لئو خوب بید . اون آینده رو نشون میده آبیه شاید یکی اه شوما

باشه و خاکستریم یکی اه افراده مالیگنوس ولی ملوم نی ک کی برنده میشه پ باید نهایته تلاشتونو

بکونین برایه نجاته دنیا

راف = میگما ماله لئو ک بده جنگیدن خوب نی شاید کسی ک جزه افراده خودمونه شکس بخوره

تالیا = اه ماله تو ک بی سروته بود خعلی بهتره

دانی = اونا ب ما حمله میکونن یا ما باس زودتر بریم شکستشون بدیم ؟

تالیا = راسش باس شوما اول برین و جامو بیارین

لئو = جــام ؟

تالیا = بهلـه درسه با اون جام ذهنه مردمو تسخیر میکونن اگه ما اونو بیاریم دیه فقد قدرتاشونو دارن

اونم اگه شوماها تمرین کنین میتونین شکستشون بدین کاری نداره خو حالا بریم سراغه سلاحا

کار با سلاحا رو باس درس یاد بگیرین

مایکی = اینم اه نانچیکویه آتشینه مایکی

لئو = خو حالا چیکا کنیم ؟

تالیا = بهد اه من ای حرکاتو انجام بدین

.....

پیشه استلا و دخدرا

استلام همه اون چیزایه لازم ک تالیا ب لاک پشتا گفده بود و ب دخدرا گف و حالا وخته تمرین بود

نیکل = استلا ؟

استلا = ب من بوگو استاد نفهم

نیکل = چشم 
اوستاد ؟

استلا = بلی ؟

نیکل = میگما من درس نموتونم میله ها رو خم بکونم

استلا = خو اول اه چوب شرو کــن

نیکل = اوکــی

لئورنورا = اوستاد استلا ؟

استلا = چته ؟

لئونورا = میشه ی کوشولو کمکم کنی ؟

استلا = در چ مورد ؟

لئونورا = در این مورد ک من همــه چیزایی که حجمه زیادی دارنو موتونم وردارم ؟

استلا = اگه ی کم تمرین بوکونی عاره هر چیزیو موتونی ورداری

لئونورا = میسی اه کمکت

استلا = خاهش موکونم

کیم = استلا ؟

استلا = بهلــه ؟

کیم = حوصلم پوکید

استلا = ب من ربطی  نداره

کیم = خو پ چی بگم

استلا = درمورده نیروت شاید بتونم کمک کنم

کیم = خو میشه نیکلو لئونورا رو آتیش بزنم ؟

استلا = نوچ

کیم = ای بابا پ چرا مسئولین رسیدگی نمیکونن ؟ ها ؟

پیشه پدی و امی

خو دیه نیازی ب گفدن نی پدیم همه چیزایه لازمو ب امی گف

پدی = خو حالا اه دیوار برو بالا ببینم چ قد موتونی

امی = رو چشــم قوربان

پدی = زود باش دخدر

امی تند دوید یهو کنترلش از دستش خارج شد و انقد تند رف ک رسید ب سقف

امی = ای وایــــی کمکــ الان میوفتم

پدی سرجاش وایساده بود نیگاش میکرد ( د نفهم میوفتم الان )

امی اوفتاد پدی همون لحضه گرفتش

امی = عه چطو این کارو کردی ؟

پدی = توئم تمرین کنی بهتر اه ای میشی

امی = میسی

پدی = خاهش آبجی

بهد امی پرید و گف

- ولی برحال من همینجوریم خعلی خوبم

پدی = عه ؟

امی = عاره پ چی ؟ تازه کیمم اه ای ک من خاهرشم افتخار میکــنه

پدی = خو مسخره بازی بسه بریم سراغه تمرینه بهدی

خلاصه همشون کلــی تمرین کردن

پیشه مالیگنوس و افرادش

مالیگنوس = خوب گوش کنید اگه من نتونم نیرویه اون دخدره رو ب دست بیارم همتونو میکوشم پس باید

کارتونو درس انجام بدیــــن شیرفم شد ؟

افرادش = فهمیدیم

برندون = آقایه مالیگنوس ؟

مالیگنوس = بنــال

برندون = شما نیرویه اونو برایه چی میخاید ؟ خب ما ک افرادتیمو نیرو داریم کافی نی ؟

مالیگنوس = ببین پســر جون نیرویه شما زیاد بدرد بخور نی مثلن ساکورا ک خوندنه ذهنو بلده

خوبه ولی تو ک فقد میتونی شکلتو تغییر بدی زیاد ب درده من نموخوره

من با نیرویه اونا میخام دنیــا رو ب تصرفه خودم دربیارم میفمی ؟

برندون = بله میفمم

مالیگنوس = خو ساکورا بیا اینجــا دخدر

ساکورا = چشم

بهد رف پیشش

مالیگنوس = بقیتون ک قدرتی ندارینم سلاحاتونو آماده کنین فردا چن نفر مهمونمونن

بقیه تمریناشونو شرو کردن

ساکورا = مثه این ک اون احمقا فک کردن میتونن جامو بدزدن

مالیگنوس = اونا فک کردن من نمیتونم از تویه این گوی ببینمشون

ساکورا = آرع خب حتا استاداشونم نمیدونن

مالیگنوس = درســته خب تا 24 ساعته دیگه باید منتظر بمونیم

.....
دوستای لاکی : نظرایه بالایه 4000 تا :|
آخرین انگولک: سه شنبه 13 خرداد 1393 08:28 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30