تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - :((
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

:((

یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 09:41 ب.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: حرفام ،

سیلوم

بچیا چطورین ؟ من ک خوب نیسم

تا 7 خرداد امتحان دارم

باس درس بخونم اه چارشمبه هفته بهد میام نت ک امتحانام تموم میشه

تولوخودا دوعا کونین اینا رو خ خ بشم ریاضیو ک شمبه با تقلوب تغریبن خوب دادم

بقیه درسا دیه راحتــه خو برحال شومام دوعا بوکونین دیه من ک اینهمه دوستون داررررم

تا چارشمبــــه بهدی بــدرود
دوستای لاکی : -
آخرین انگولک: سه شنبه 20 خرداد 1393 03:01 ق.ظ