تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - قسمت 12 داستان عشق شکلاتی
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

قسمت 12 داستان عشق شکلاتی

پنجشنبه 15 خرداد 1393 04:05 ق.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان عشق شکلاتی ،

خو اینم اه ایــــن

بچیـــا من تو باشگاه چن بار شرکت کردم گف وبت مغایرت نمدونم چی چی داره

معنیشو نمدونم ولی فک کنم ینی چیزایه بد توشـــه

اگه چیزه بدی تو وبم هس مثلن تو داستانا یا عکسا یا هر چیزه دیــه بم بگین تا پاکش کنم یا عوضش کنم

راســــی همتون ی ساعتو بگین تا تو اون ساعت دروه هم جم شیم بحرفیــم حوصلم سر فده

نظرایــه این قسمــت بالایــه 2561

آهان یــادم رف هستــی جوابه آخرین نظری ک دادیــو بخون  ب من ربطی نداره ولی اگه بخونی هیجانه

داستانـو اه دس میدی

حالام همگـــــــــــــــــــــــی پبرین ادامــــه

- الووو تالیـــا ؟؟

تالیـا = بلــه لئو ؟

لئو  = راستـش نقشه گـ ... گــم  شده !

تالیـا =  چــــی ؟ گمش کردی ؟؟؟ اون تنها نقشه ای بود ک داشتیم

لئو = من گمش نکــردم تقصیره امی و مایکـــیه

تالیـا = ای خوداااا بازم اونــ دوتــا ؟ خو خیالی نـــی بگو دقیقا کجـایین تا بهت بگم از کودوم طرف

بریـــن

لئو =  ما یـه جنگـل جلومونـه یه خونـه گنـده توشـه رنگه خونه هــه بنفشـه

تالیـا = نمیدونم منظورت کودوم جنگلـه خب دیگه 24 ساعت گذشتـه برین ب صاحب اون  خونه بگین ک بزاره

شبو اونجا بمونین فردا  برین جامو پیدا کنیـن

تالیا گف ک برن تویه اون خونـه امـا خبـر نداش ک صاحـب اون خونـه کیـه ....

کیـم = ینـی ممکنـه صاحبـه این خونه بزاره شب تو خونش بمونیم ؟

لئونورا = شایـد اگه عادمه خوبی باشه بزاره

راف = اصـن نمیدونم چرا داریـم میریم ک ی جامه مسخره رو پیـدا کنیم

لئو = احمق با اون جام قدرتمون بیشتـر میشه تالیـا و استلا گفدن ک مالیگنوس و افرادش اونو دزدیدن

دانی = من مطمئنم بایـد شبو بیرون بخابیم

امـی = عمرا ما این همه نیرو داریم خو میزنیم یارو رو شل و پل میکنیم تا رامون بده دیگه

کیـم = امی واقعن بضی وختا خجالت میکشم ک خاهری مثه تو دارم همش چرت میگی

لئو = خب رسیدیم من در میزنم

مایـکی = خو در بزن کسی جولوتو نگرفده

نیکـل = اینجــا خعلی ترسناکه فقد امیدوارم بارون نباره چون این لباسمو تازه خریـــدم

یهو بارون باریـــد

نیکـل = ب خشکی شانس

لئو رف در زد و یـه مرده 2 و نیم متـری درو وا کرد عینـه خوش آشاما بود ( البته در واقـع خعلی خوشگل تره ها )

لئو آبه دهنشو قورت  داد

ولی اون مرد برخلافـه شکلـش مهربون بود و گف : شما بـاید لئوناردو باشین من باتلـر هستـم

لئو = عههه شـ ... شـما منو اه کوجا میشناسین ؟؟

باتلــر = من خیلی وخته منتظره تو و دوستاتم

لئو = آمممم .... واقعــن ؟؟

باتلــر = بلـه من چـار تا از اتاقا رو واستون تمیز کردم ب دوستاتم بگو بیان اون پایین وایسادن خیس میشن 

زیره بارون وایسادن

لئـو = چشـم همین الان میــرم

بهـد رف پیشـه بقیه و بهشون گف ک باتلـر چی گفده

دانی = ی جورایی مشکوکه

راف = خیلی خیلـــی مشکوکـه اصن اون تورو اه کوجـا میشناسـه ؟

لئـو = من ا  کوجـــا بدونـم ؟

مایکی = بیخی باوا کی ب کیه بریــم

امـی = من ک رفدم

اونـا ک رفتن بقیـم پشـته سرشون رفدن

مایکی = سیلوم

باتلر = سلام مایکل آنجلـو

مایکی = منم میشناسی ؟

باتلر = من همتونو میشناسم

امی = واقـــنی ؟ پ بگو من کیـم ؟؟

باتلـر = تو امـی هستـی

امی = خو این ک کاری نداش من معــروفـــم

نیکـل = ســــلام منم نیکلم

باتلـر = بله میدونم بفرمایید تو نیازی نیس کسی معرفی کنـه من همتونو میشناســم

راف = خو ک این طو پ میشـه بگی اتاقمون کوجاس خسـته شـــــدم

باتلـر = بله البته ک میگم از این طرف بیاین دمبالم

همه رفتن دمبـالش

اول اه همه رسیدن ب ی اتاقـی ک روش نوشتـه بود 203

باتلـر = این اتــاق مالـه خانم کیــم و خانــم لئونورا هس

کیم = الان بریـم تو اتاقمون ؟

لئونورا = اگه با بقیه بریـم بهتره

باتلـر = بریــن تو اتاقتون حق انتخاب ندارین

کیم = هــوی تو کی هسی ک ب من دستور میدی

باتلـر = فک کنم علاقه ی شدیدی ب زیره بارون خابیدن داشته باشی آره ؟

کیـم خاس ی چیزی بگه ک لئونورا گف = کیــم بیخی بیـا بریم

بهدم رفتن تو اتاق اتاقشون این شکلـــی بود =


http://cdn.buuteeq.com/upload/14399/crystal-cave-005.jpg.711x355_0_92_7899.jpg

بقیشون دوبــاره رفدن جلو تر رسیدن ب اتاقه 325

باتلــر = آقای لئوناردو و داناتــلو اینم اتاقه شماس

لئو = خعلی عالیــه دانی بدو تا بیرونمون نکرده

دانی = باوش اومدم

اتاقشــون این شکلـی بود =


South of the Border 003
اونام رفدن رسیــدن ب اتاقـه  400

باتلــر = آقای رافائل و آقای مایکل آجلــو برید تو

راف = من حاضرم زیره بارون بخابم ولی تو اتاقی ک این باشه نخابم

مایکی = مگه من چــمه حسودیت میشه خوشتیپم ؟ چشمه حسود کوور

باتلــر = باشه رافائـل ، ببخشـــید آقای رافائـل ، راه باز جاده دراز میتونی بری بیرون

راف = ای باو هر چی شد نگیر بدو داش مایکی

مایکی =

اتاقه اونام این شکلـی بود =


Hawaiian Waters 002
فقط موندن نیکــل و امـی

باتلـر = خب شما دوتا را بیفتید

نیکـل و امـی ب هم نیگا کردن

باتلـر = اهــم

نیکـل و امی  = داریـم میایم

باتلــر اه ی پلـه ی مارپیــچ بالا رف اونـام دمبالش رفدن رسیــدن ب ی اتاق ک شماره نداش

باتلـر = خب برین تو

امی = این ک شماره نداره تازه خعــلیم ترسناکـه

باتلــر دره اتاقو وا کرد هولشون داد تو بهد درو بست

نیکل = خب  بهتره بکپــیم

اتاقشون این شکلـــی بیـــد =


Rainforest 004
..........
دوستای لاکی : اینــا باس بالایـه 2561 باشنا :))
آخرین انگولک: پنجشنبه 15 خرداد 1393 04:48 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30