تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - داستان کنسرت لاک پشتی قسمت 3
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

داستان کنسرت لاک پشتی قسمت 3

جمعه 3 مرداد 1393 12:03 ق.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان کنسرت لاک پشتی ،

خعلــــــی  ببشید ک دیر شود 

برین ادامه 

نظرام بالایه 2000 

در ضمن اگه کم حرفیدین تقصیره خودتونه چونمن گفدم اونایی ک نظر نمیدن کم میحرفن یا اصن نمیحرفن تو راه : 

هیکارو = من مطمئنم ک از مدرسه میندازنمون بیرون

سوکی = بیخی باو ما بهترین دانش آموزاییم امکان نداره بندازنمون بیرون

امی = دیقــن البته من ا همتون بهتــــــــــــــــــــــــــرما

دخترا = ببند دهنتو

امی = نمیبندم

راف = اه واقن نمیدونم چرا باید مواظبه این احمقا باشیم

صوفیا = هوی وزغ ، احمـق عمته

راف = تو عمـــمی

صوفیا = خفه باو زبونتو گاز بگیر

لئو = بسه

راف و صوفیا = خــو

لئو = خوبه

چـن دیقه بــعد رسیدن

سوکی = خو دیه بریم بکپــیم

هیکارو = اگه رامون بدن

می = چرت نگو احمق

هیکارو = چرت نموگــم

دان = خو ما چیکــا کنیم ؟

هانا = کره خر برین خونتون

دان = ینی ولتون کنیم ؟

هانا = پ ن پ

لئو = دان زر نزن بیا بریم

دان = من زر نمیزنم فقد استاد گف ک باید مواظبه اینا باشیم تا درمورده ما چیزی ب کسی نگن

مارک = دانه عزیزم تو فقد میخای خودتو ب دخدرا بچسپونی

دان = نخیرم

ناتالی = دهــه ما ک رفدیــم

نیکل = لئو بریم دیه

لئو = خو میریم خاهره عیــزم

پسرا = بای

دخترا = بابای

همه لاکیــا رفدن ب جز مایکی

مایکی = امی ی دیقه وایسـا

امی = ها ؟


مایکی = دیه کی هم دیگه رو میبینیم ؟

امی = اممم خو هر وخ استادتون گف بیاین دیه

مایکی = خو باوشه بابای من برم تا کسی ندیدتم

امی = بابای

دخترا رفدن دره خابگاهشون و یواشکی رفــدن تو

هیکارو ( آروم ) = هیشکــی حرف نزنه

سوکی ( آروم )= نفــهم کسی ب جز تو حرف نمیزنه

ناتالی ( آروم ) = هیـــس یواشتر

صوفیا ( آروم ) = امی ؟

امی ( آروم ) = ها ؟

صوفیا ( ی کوشولو بلند ) = انگشت کوچیکمو لــه کردی برو اونور

امی ( آروم ) = خو من هیشی نمیبینم همه جا تاریــکه

صوفیا ( با جیغ ) = غلط کردی نمیبینی دختره ی نفهم

همــه =

همون موقه مدیر ا خاب بیدار میشه

مدیــر = اینجا چ خبـــره ؟ شوما الان باید خاب باشین

هیکارو = اجازه بدین من توضی بدم

مدیر = خفـــه شو

هیکارو = مهربونی بش نیومده

مدیر = دوباره بنــــال ؟!

هیکارو = غلط کردم ببشید

مدیر = دیگه از دستتون خسته شــودم همیشه نصفه شب برمیگردین خودتون بگین باهاتون چیکا کنم ؟

دخترا ب جز هیکارو =

هیکارو = خو اممم ....

مدیر = د بنال

هیکارو = خو ما باید .... باید ....

هیکارو برگشت و بقیه رو نیگا کرد

بقیه همچنان =

هیکارو دوباره مدیرو نیگا کرد

مدیر = چته عینه بز نگام میکنی ؟

هیکارو = بز ننته خو بزا امشب بریم بخابیم دفه بهدی قول میدیم دیر نیایم

مدیر = ب خاطره این ک گفدی بز ننته جریمه میشی فقد امرو اجازه دارین اگه ی بار دیه ببینم

دیر میاین خودم شوتتون میکنم بیرون

دخترا = ایـــــــول

مدیر ی خمیاز کشید و رف دوباره بخابــه

سوکی = امی بدو

امی = بریــم

هانا و هیکارو رفدن اتاقشون

صوفیا و مــی هم همین طو

ناتالی = منم برم بخابم

تو اتاقه هانا و هیکارو :

هیکارو = اووووف عجب روزی بودا

هانا = آرع من ک کمردرد گرفدم

هیکارو = شب بخیر

هانا = شب ب خیر

تو اتاقه صوفیا و می

صوفیا = می ب نظره تو اون وزغه ، راف ....

می = چی میگی ؟

صوفیا = هیشــی بگیر بخاب نمیشه باهاش درد و دل کرد عاخه این چ هم اتاقیـــیه

می =

صوفیا = جهنــم شب بخیر

تو اتاقه ناتالــی

ناتالی = اه تنها بودن اصن حال نمیده کاش میزاشم ی نفر هم اتاقیم بشه

بهــد لپ تاپشو روشن کرد

ناتالی = خو این کیه ؟ درخاسته دوستی فرستاده اینم قبول میکنیم چ کنیم دیه

تو اتاقه سوکی و امی

امی = میگم اینایی ک میگن بگیر بخاب دیـقن باید چیو بگیریم بخابیم ؟

سوکی = فک کنم منظورشون بالش باشه

امی = واااااییی میسی تو خعلی باهوشی

سوکی = خاهش راسی ا داداشت چ خبر ؟

امی = تو بیشتر خبر داری ازش

سوکی = ن ب جانه خودم اصن این طو ک تو فک میکنی نی داداشه تو داداشه منم هس

امی = برو باو هر چی بش گفدیو خوندم

سوکی = ها ؟ رمزه گوشیمو ا کوجا یاد گرفدی ؟

امی = ا رو جا انگشتت حالا بیخی بگیریم بخابیم

سوکی = الان خابم میاد فردا من میدونمو تو دیه دس ب گوشیه مردوم نزن

امی = تو جزه مردوم حساب نمیشی شبت شیــک


..........
دوستای لاکی : اینا باید 2000 تا باشه :|
آخرین انگولک: جمعه 3 مرداد 1393 08:08 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30