تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - داستان کنسرت لاک پشتی قسمت 5
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

داستان کنسرت لاک پشتی قسمت 5

سه شنبه 14 مرداد 1393 12:14 ق.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان کنسرت لاک پشتی ،

اینم ا این برین ادامه

1609 تا نظــر بده

خو برو ادامهوختی زنگه تفری خورد همه رفتن بیرون

هیکارو = زود باشین باید برگردیم کلاس

صوفیا = میگم چرا زنگه تفریـــ فقد 10 دیقس ؟

سوکی = واقن چرا ؟

امی = چون چ چسپیده ب را

می = بچه ها شومام تو اون مسابقه شرکت کردیــن ؟

بقیه ب جز امی = کودوم موسابقه ؟

می = همو مسابقه ی شعر نویسی دیگه ک دانش آموزای این مدرسه و مدرسه هایه موسیقیه دیگه

توش شرکت میکنــن و بهترین شعر انتخاب میشــه و کسی ک اونو نوشته باید بخونتــش

سوکی = اونو میگی من شرکت کردم

هیکارو = منم همینطو شمارم 509

هانا = اوه اوه 509 من شماره یکــم

صوفیا = من شماره 100 م

هیکارو = فک کنم فقد امی شرکت نکرده

سوکی = نع شرکت کرده من کارتشو دیدم شوماره 712

هیکارو = امی چرا داری ب آسمون نیگا میکنی ؟

امی = چون شوما ب من اهمیت نمیدین بتــون نمیگم

بقیه =

امی = ن دلم نمیاد نگم اونجــا رو نیگا کنین مایکی نشسته رو پشته بوم

هیکارو = کودوم پشته بوم ؟

صوفیا = فک کنم منظورش پشته بومه ساختمونه کلاسایه خودمونه

امی = نچ رو پشته بومه ساختمونه کلاسایه خودمونه

صوفیا = منم همینطو گفتم

امی = نع تو نچــشو نگفتی

سوکی = اه بازم اون مزاحمــا

هیکارو = بریم پیششون

بقیه ب جز سوکی = بریــم

سوکی = خو حالا ک همتون میرین منم میام تنها نباشیــن

رو پشته بوم

اولیور = عاخه ب شومام میگن داداش آخرش همینجا کارمو کردم

مایکی = قیافت مثه پیرزنایه عقب اوفتاده شوده

اولیور = تخصیره شوماس

لئو = عه فک کنم اون دختره دید ک اینجاییم

مارک = یا هندونه شبه یلدا کی ؟

لئو = منظورم بقیه دخترایه مدرسه نی منظورم اون دخترس ک قبلنم خودمونو دیده اسمشو یادم نی

راف = خب ک چی ؟

مایکی = آرپیچی

راف = خفه شو نمیخام صدایه گوش خراشتو بشنوم

مایکی = برو باو حوسصلتو ندارم

لئو = نع اشتب گفتم فک کنم فقد مایکیو دیده

مارک = ملومه چون مایکی خعلی چاقه

مایکی = رو آب بخنــدی من فقد 48 کیلو ام برو ب قیافه خودت بخند شبـی کفتره کاکل ب سری

بقیه = خخخخخ

مارک = کفتره کاکل ب سر باباته

مایکی = بابایه من بیشتر بابایه توئه تا بابایه من

لئو = ب بقیم گف دارن میان اینجا البته فک کنم

اولیور = ینی بریــم ؟

مایکی = ن احمق باید صب کنیم تا بیان دلم برا امی تنگ شــوده

راف = مایکی برات بهتره ک عاشقه ی عادم نشی چون هیچ عادم و حتا لاکپشتی ا تو احمق خوشش ،

نمیاد اینو بفــهم

مایکی = ب یــو چ عاخه

راف = اصن دیگه نصیحتت نکنم بهتره

مایکی = منم همینو میخام

لئو = خب دیگه بریم

تا خاستن برن دخترا درو باز کردنو اومدن اونجــا

هیکارو = نمیدونم چطو بهتون بگم ک ما درموردون ب کسی چیزی نمیگیم

لئو = ما ک ب خاطره شوما نیومدیم اینجا کلی دخترای خوشگل هسن اومدیم اونا رو ببینیم

صوفیا = آره جونه عمت ، ن ک دخترایه خوشگل خعلی ب شوما نیگا میکنن

سوکی = اصن ما ا همشون خوشگلتریــــــــــم

همــو موقـه صدایـه پایه چن نفر میومد ...

لاکیا و دخیــا = یــا حضرته نیشــی مورا

درو باز کردن و کسایی ک اونجا بودن سوباکی و آیاتو و کیم و جک بودنــ

دخیــا = آآآآآخیــش

کیــم = ایــ ... اینا کیــن ؟

جـک = من ا کوجا بدونم

کیــم = احمــق منم ا تو نپرسیــدم

هیکارو = هیــس الان توضی میدم و همه چیــو تریف کرد ....

( البت زود تریــف کردا )

لئو  = تو رو خودا درمورده ما ب کسی چیزی نگیــن

سوباکــی = خــو حالا

لئو = خو حالا دیــقن ینی چی ؟

سوباکـی = ینــی باشــع نمیگیم

آیاتو = بچه ها برین کلاساتون

سوکی = بریــم

هیچی دیگه رفتن کلاساشون لاکیــام همونجا بودن تا ساعته 3 ک کلاســا تمومیـــد .....

دوستای لاکی : نظرایه بالایه 1609 تا ^_^
آخرین انگولک: شنبه 18 مرداد 1393 09:13 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30