تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - داستان قسمته آخر !!
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

داستان قسمته آخر !!

جمعه 17 آبان 1392 06:02 ب.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان لاک پشتهای نینجـــا ،

اوخیییییییش راحت شدما بلاخره تمومیددد اووووف

آفرین ب خودم

از دسته این داستان تموم نمشد

خب حالا بروین ادامه

+بچیا این قسمته آخره داستان قدیمیسا نه اون داستان جدیده ک ثبته نام کردین


راسی تو وبه آواتارم آپم حال نداشم خبرتون کنم اینجا گفدم


خب حالا بلاخره ب هم معرفی شدن و اینا

بعد همه خسته بودن رفدن بخابن

النور = شب خوش

سوکی = شب پاستیلی شیکری

صوفی = شب ب خیر

جنی = شب شیک

امی = شب ناخوش از نوعه ترسناک

همه =

سوکی = امی من گفتم از نوعه تو هم گفدی

امی = خو مگه تو اختراش کردی

آلیسا = شب بخیر لئو

لئو = بریم بکپیم

راف و جنی و صوفی و لوک و دان و آذرخش و امیلی و بقیه رفدن خابدین

مایکی = شب شیک امی

امی = برویم بخابیم

بلاخره رفتن خابیدن صب ک شد

پسرا همه زودتر بیدار شدن رفتن بیرون و کدوحلوایی هایه هالووین و بقیه چیزا رو درس

کردن

لئو = خب همه اومدن

مارک : صب کن مایک تو اتاقه

یه صد دیقه بعد مایکی اومد

راف : چ قد طولش میدی ؟

جیمز : مایکی بیا

ویلی : حالا چرا انقد طولش میدی

مایکی : خب حالا چی شده مگه داشتم با امی خدافظی میکردم

لوک = چرا ؟

راف = چون چ چسپیده به را

لئو = یواش

مایکی = اسکت

مارک = خب نقشه چیه ؟

مایکی = مگه تو میدونه جنگی نقشه میخای ؟

ویلی = دخترا رو میترسونیم

مارک : خب چ جوری ؟

مایکی : نچ نچ من نیستم هم امی نمیترسه هم دلم نمیاد بترسونمش

لئو : نه بهشون ی هدیه هالووینی میدیم بعد بهشون میگیم شوکولات میخایم

جیمز : عالیه

راف : خب چی بخریم ؟ خودمونو تبدیل کنیم ب آدم بعد بریم بازار ؟

لئو = اگه دخترا نگن ک نمیشه

مایکی = من صدایه امی رو دارم تو گوشیم ظبتش کردم

بعد صدایه امیو گذاش و تبدیل ب آدم شد

لئو : ی فکری ما هممون ب تو میگیم چی میخایم بعد برو بخر بیا

مارک : خب پول از کجا بیاره ؟

راف : من گلابی نیستما رافی م

مایکی : نه تو گلابی

خلاصه مایکیو فرستادن بره بخره همین کادو ها رو

وختی برگشت دید خونه رو تزئین کردن بقیه

کادوها رو چیدن رو میز و رفتن دخترا رو بیدارم کنن لباسایه ترسناکشونو

پوشیدنو خلاصه رفتن

مایکی درو باز کرد رفت تو

- امییییی امیییی

امی : ویییی این دامنو از کجا اوردی مایک ؟ اصن ترسناک نیسی

مایکی : واقا نترسیدی ؟

امی : یس میخای بترسم ازت ؟ تازشم لباست دخترونس

پیشه صوفی و لوک

لوک : صوفی بلن شو من میخورمت کثافته نکبت زود باش

صوفی : عه حالا چرا فوش میدی بابا باشه باشه بلن شدم د

پیشه سوکی و مارکوس

مارک : سوکییییییی من روحه هالووینم

سوکی از خاب پرید

- چی روحه کریسمس

پیشه جنی و راف

راف رف بغله جنی خابید یه شکلکه زشتیم دراورد ترسناک

جنی بدبخ صورتش کرد اونور بیدار شد ترسید

این شکلی شد =

ب ترتیب گفتما

پیشه لئو و آلیسا

لئو در زد آلیسا بیدار شد

بعد اومد بیرون

پیشه بیوتی و ویلی

ویلی ی ماسکه جن زد رو صورتش لباسه سفیدم پوشید

بعد رفت تو اتاق همچی بیوتی بدبختو تکون داد ک فک کنم تا س ماه ترسیده بود

پیشه ملینا و جیمز

جیمزم ک ب جا هالووین جشنه عیده پاک گرفت رفت تخمه مرغ رنگی

داد ب ملینا خدا شفاش بده

پیشه دانی و آذرخش

دان :  خربلذنمقپثبویزذلبلذههتقپلنخبمد هتخلنپامذفل

آذرخش از خاب بیدار شد و گف : وای بدو تیمارستان

دان : هالووین مبارک

بعد همه رفدن جشن گرفدن هالووینو

و تمومممممممممممممم
دوستای لاکی : نظرات بالای 300
آخرین انگولک: سه شنبه 13 خرداد 1393 06:54 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30